فرم درخواست خرید مشتریان خاص

  • شماره موبایل 11 رقم دارد و با 09 شروع می‌شود. این شماره برای هماهنگی درخواست شما مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • در این قسمت، محصول یا محصولاتی که می‌خواهید را به همراه مقدار مدنظرتان وارد کنید.